Naše osobnosti slovenskej literatúry

Ľudia veľkých skutkov a činov...

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Niečo z časopisov alebo dobovej tlače

Zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu z roku 1848

Zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu z roku 1848

3.jpg

 
Zuzana Falathová falathova@chello.sk / zuzian@post.sk