Naše osobnosti slovenskej literatúry

Ľudia veľkých skutkov a činov...

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Niečo z časopisov alebo dobovej tlače

Slovenskje národňje novini- prvé číslo 1.8.1845

Slovenskje národňje novini- prvé číslo 1.8.1845

1.jpg

 
Zuzana Falathová falathova@chello.sk / zuzian@post.sk