Naše osobnosti slovenskej literatúry

Ľudia veľkých skutkov a činov...

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Homepage

Srdečne Vás vítam na tejto stránke. Stránka je venovaná obdobiam: klasicizmu, romantizmu a čiastočne aj realizmu. Štúrovci tu takisto nechýbajú, ďalej sa tu riešia rôzne otázky: napr. slovenský národ, spisovná slovenčina, roky 1848-1849. Nechýbajú tu ani obrázky, diela autorov, niečo z dobovej tlače a zaujímavosti...Dúfam, že sa Vám stránka bude páčiť, a že tu nájdete to, čo hľadáte. Svoje názory môžete vyjadriť v rubrikách: Vyjadrite svoj názor a Hlasujte...Ďakujem za pochopenie...Zuzana Falathová

 
Zuzana Falathová falathova@chello.sk / zuzian@post.sk